Угода користувача

Умови використання сайту flyenergy.com.ua

 1. Справжня Угода користувача (далі – Угода) регулює відносини між Адміністрацією сайту flyenergy.com.ua (далі – Продавець) і Користувачем даного Сайту (далі – Користувач).
 2. Сайт flyenergy.com.ua (далі – Сайт) надає послуги розміщення інформації про пропозиції купівлі товарів.
 3. Сайт створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
 4. Користувач Сайту – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснила вхід до Сайту, котра досягла віку, допустимого для підтвердження цієї Угоди.
 5. Продавець зобов’язується передати у власність предмет торгівлі (далі – Товар) будь-якій фізичній особі, що підтвердила Угоду (далі – Покупець), а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даної Угоди.
 6. Ця Угода регулює купівлю-продаж Товарів на Сайті, в тому числі:
  – добровільний вибір Покупцем товарів на Сайті;
  – самостійне оформлення Покупцем замовлення на Сайті;
  – оплата Покупцем замовлення, оформленого на Сайті;
  – обробка і доставка замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.
 7. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на Сайті Продавця котрий наявний або під замовлення.
 8. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.
 9. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
 10. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром іншої моделі або анулювати замовлення.
 11. Покупець, використовуючи доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.
 12. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цією Угодою у разі порушення Покупцем умов цієї Угоди.
 13. Покупець має право вимагати від Продавця виконання умов цієї Угоди.
 14. Продавець не несе відповідальності:
  – за змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
  – за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різний колір;
  – за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
  – за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  – за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет;
  – за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
  – за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Продавець прикладає всі необхідні зусилля, щоб забезпечити точність і достовірність інформації на Сайті;
  – за можливі протиправні дії Користувача відносно третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача;
  – за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання;
  – за дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою;
  – за неналежне функціонування Сайту в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами;
  – перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.
 15. Користувачеві Сайту забороняється:
  – використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;
  – порушувати належне функціонування Сайту;
  – будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами Сайту;
  – несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
  – порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту;
  – виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту;
  – використовувати Сайт та його зміст з будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту або інших осіб.
 16. Користувач Сайту зобов’язується не використовувати сервіси Сайту з метою:
  – завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади;
  – спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України;
  – порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
  – ущемлення прав меншин;
  – видавання себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту;
  – введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого товару і/або послуги, інформація про яких розміщена на Сайті;
  – некоректного порівняння товару та/або послуги, а також формування негативного ставлення до осіб, які (не) користуються певними товарами і/або послугами, або засудження таких осіб.
 17. Дана Угода вступає в силу при першому відвідуванні Сайту Користувачем і діє між Користувачем і Продавцем протягом всього періоду використання Користувачем Сайту.
 18. Сайт є об’єктом права інтелектуальної власності Продавця. Всі майнові авторські права на Сайт належать Продавцю. Використання Сайту Користувачами можливе суворо в рамках Угоди і законодавства України про права інтелектуальної власності.
 19. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати будь-які частини Сайту, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано Користувачеві Продавцем.
 20. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди. У разі незгоди з умовами Угоди, використання Сайту Користувачем повинно бути негайно припинено.
 21. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Продавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Продавець не гарантує точності та повноти матеріалів і послуг, що надаються на цьому Сайті. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом.
 22. Продавець дозволяє Користувачеві переглядати і завантажувати інформацію з Сайту виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали Сайту, поширювати для громадських або комерційних цілей. Будь-яке використання інформації на інших сайтах або в комп’ютерних мережах забороняється.
 23. При реєстрації і оформленні замовлення на Сайті і оформленні замовлень, Користувач погоджується надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані. Продавець залишає за собою право розсилати акційні пропозиції на номер і/або електронну пошту Користувача, зазначені в замовленні. При відмові Продавець зобов’язується виключити адресу Користувача з розсилки.
 24. Використання ресурсу Сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 25. Користувач може звертатися до Продавця з питаннями, претензіями, побажаннями щодо поліпшення роботи, або з будь-якою іншою інформацією шляхом відправлення електронного листа на [email protected]. При цьому Користувач несе відповідальність, що дане звернення не є незаконним, загрозливим, не порушує авторські права, дискримінацію людей за будь-якою ознакою, а також не містить образи чи іншим чином не порушує чинне законодавство України.
 26. У разі старіння матеріалів і послуг на цьому Сайті Продавець не зобов’язаний оновлювати їх. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.
 27. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цієї Угоди. Обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами.
 28. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
 29. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цієї Угоди та у випадках передбачених чинним законодавством України.
 30. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 31. Ця Угода повинна тлумачитися і застосовуватися відповідно до законів України. Будь-які спори щодо реалізації цієї Угоди будуть вирішуватися відповідним судом, розташованим на території України.

Політика конфіденційності

 1. Ми з великою повагою ставимося до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами; в зв’язку з чим, прагнемо захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту для кожного користувача.
 2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі — «Політика») встановлює порядок здійснення та обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, мету використання таких персональних даних, взаємодію з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.
 3. Сайт обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується не обов’язкова до надання інформація, користувачу буде про це повідомлено в момент збору такої інформації.
 4. Сайт не збирає будь-яку інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).
 5. Компанія збирає дані про статистику відвідування сайту. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.
 6. Надані персональні дані обробляються та можуть зберігатися в Базі персональних даних або в окремій таблиці Бази даних Сайту.
 7. Персональні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.
 8. Після того, як суб’єкт персональних даних перестає бути Користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.
 9. Сайт піклується про своїх Користувачів і намагається зробити перебування максимально комфортним, і для цього необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги та інтереси Користувача. Такий аналіз допоможе поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.
 10. Відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів і/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.
 11. Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Компанія використовує такі категорії файлів cookie:
  – суворо необхідні файли cookie — потрібні для переміщення користувачем по веб-сторінці та при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту;
  – також здійснюють запам’ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії;
  – експлуатаційні файли cookie — агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи і сервіси сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна і/або маркетингова кампанія тощо.
 12. Уся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу
 13. Для оперативної доставки, більш якісного відображення та детального аналізу контенту на Сайті, Продавець користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Instagram, Viber та інші. Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті. Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.
 14. Якщо Користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальших відвідинах Сайту користувачеві буде повторно запропоновано включення та використання файлів cookie.
 15. Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається та не поширюється у відкритому доступі.
 16. Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Продавець дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв’язку з чим, зі свого боку, компанія звертається до батьків з проханням пояснити своїм дітям питання безпеки в Інтернеті, їх конкретну мету та необхідність використання тих чи інших сервісів сайту.
 17. Сайт не передає персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в даній Політиці. Особиста інформація є цінністю та невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів.
 18. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з чим, Продавець рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.
 19. Відомості про активність (трафік) на Сайті Користувачів, які проходять через мережу або електронну пошту користувача, захищені відповідно до законодавства. Тобто, жодним чином або способом не порушуємо таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів Сайту.
 20. Сайт використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Продавець не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами його регулювання.
 21. Сайт забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення, або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
 22. Сайт надає доступ до інформації та персональних даних тільки уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації.
 23. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 24. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача, наданої власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.
 25. Користувач має право пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.
 26. Користувач має право пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
 27. Користувач має право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
 28. Користувач має право звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.
 29. Користувач має право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 30. Користувач має право вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.
 31. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних.
 32. Для поновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яке Вами надано Сайту відповідно до цієї Політиці, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються, будь-ласка напишіть на електронну адресу [email protected].
 33. У цю Політику періодично та без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни та доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.
 34. У разі внесення суттєвих змін до цієї Політики, буде розміщено повідомлення на Сайті та вказано термін вступу цих змін в силу. Якщо протягом зазначеного строку ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це буде означати, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.